Homeಅರೋಗ್ಯತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬೀಜವನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಸುರಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ...

ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬೀಜವನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಸುರಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ..

Published on

ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಜನರು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಜನರು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾಯಿದ್ದರು ಹೌದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಅನ್ನೋ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಹಾಗೆ ತಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾಯಿದ್ದರು.

ಹೌದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಅನ್ನೋ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಹಾಗೆ ತಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತ ಇದ್ದರೂ ಇದೆ ಅವರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಯಾಕಿರುತ್ತಿತ್ತು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಡಯಟ್ ಅಥವಾ ಊಟ ಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತ ಇದ್ದರೂ ಇದೆ ಅವರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಯಾಕಿರುತ್ತಿತ್ತು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಡಯಟ್ ಅಥವಾ ಊಟ ಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರುಚಿಕರವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ತಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ತಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರುಚಿಕರವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ತಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ತಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಅನ್ನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಾವು ತಿಳಿಸುವ ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಹೌದು ಅದೇ ಅಗಸೆಬೀಜ ಇದನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದೂರಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಎ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿವಸ ಕೇವಲ 10ಗ್ರಾಂ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ಅಗಸೆಬೀಜದ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಬೀಜವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಅಗಸೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಗಳೂ ಇವೆ ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆದುಳಿನ ಚುರುಕುತನ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಗಸೆಬೀಜ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅನ್ನೋ ಸಹ ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಸಹ ತಪ್ಪದೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಸೇವಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಧನ್ಯವಾದ.

Latest articles

Nissan cars: ಕಾರು ಕನಸು ಕಾಣದೆ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಕಾರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ 7-ಸೀಟರ್ ಕಾರು..

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಂಪನಿಯು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್...

Tata Cars : ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದಾರ ಜಾರಿಗೆ , ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ..

ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಅನೇಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿದೆ....

Honda SUV Car: ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್ ಹೋಂಡಾ SUV ಕಾರ್, ಎದುರಾಳಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ..

ಜೂನ್ 6 ರಂದು, ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಎಲಿವೇಟ್' SUV (Elevate)ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ...

Kia Seltos: ಕಿಯಾ ಸೇಲ್ಟಾಸ್ ಕಾರ್ ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೇಜ್ ಆ ಕಂಪನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ , ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರು

ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ (Kia Seltos) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ SUV ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 46...

More like this

ಪುಟಗೋಸಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರುವ ಬಡವ ಅಂತ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಈತ ಯಾರು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದರು…

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಸ್ತೆಯ footpath ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ...

ಈ ಟಾಪ್ ನಟನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಈಗ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ನಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ…

ಜೀವನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಬದುಕು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಊಹಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಂತಹ...

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ… ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನ ತರ್ತೀರಾ…

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ YouTube ಚಾನೆಲಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ...