ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಶಾಸನಬದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದುಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಯೂರಿ ಇರುವುದರಿಂಚ ಆಸಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.!

ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್  ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.! ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಮಾಡಲು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್  ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ…!

ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸಿಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ದೃಢ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದರಲ್ಲ ..

ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ..

 

೧. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ  , ಕೆಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

೨.ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಅರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ..ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೇವಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ

೩. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗು ದೇವರ ಕುರಿತು ಹಾಕುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟುಗಳು ಕೇವಲ ಜನರ ಮಾತಿನ ಆದರದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರೆತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ . ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರೆಯುದು ಉತ್ತಮ .

೪.ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂಥ ಜಾಹಿರಾತಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ , ಆದಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ಜವಾಬ್ದರಿ .

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂಥ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಸಂರ್ಕಿಸಿ , ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ .