ಗಂಡನಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್…

49
Image Credit to Original Source

Understanding Men’s Rights in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹದೊಳಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಂತೆಯೇ ಪುರುಷರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಈ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳು:

  • ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ದೂರುಗಳು
  • ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ದೂರುಗಳು
  • ಸುಳ್ಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ದೂರು ದಾಖಲು
  • ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು
  • ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
  • ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು
  • ಸಂಗಾತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದು
  • ಪುರುಷರು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
  • ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಕಾನೂನಿನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ತೀರ್ಪು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.