ದುಡಿತಿರೋ ಮಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗಾ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾ..! ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಬಂತು ಹೊಸ ತೀರ್ಪು

Sanjay Kumar
By Sanjay Kumar Current News and Affairs 98 Views 2 Min Read
2 Min Read

Understanding Property Distribution in Hindu Succession: Rights of Spouse and Parents ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸದೆ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಹಿಂದೂ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಸಮಾನ ವಿಭಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ “ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ” ಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಯಿಲನ್ನು ಬಿಡದೆಯೇ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ 8 ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಹೆತ್ತವರು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ನಂತರ.

ತಾಯಿ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಂದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಾರಸುದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ, ಗೊಂದಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಳುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯೇ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿಯ ಸುಗಮ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಜನರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಆಸ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಹಿಂದೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಅವರು ಹಾದುಹೋಗುವ ನಂತರ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

Share This Article

ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್  ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗು ಸುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ, ಓದುಗರ ಸಂತೋಷವೇ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ.