WhatsApp Logo

Electric-Global Modular Platform (E-GMP)

Hyundai electric : ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಹುಂಡೈ ಕಾರಿಗೆ , ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 631 ಕಿ.ಮೀ ಪಕ್ಕ..

ಹ್ಯುಂಡೈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು, ಹ್ಯುಂಡೈ ಐಯೊನಿಕ್ 5 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ...