WhatsApp Logo

gold tax implications

ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ವಾ ತದ್ವ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಕ್ರೂಡೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.. ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ.

Understanding Indian Gold Storage Limits and Taxation Rules : ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ...