WhatsApp Logo

Karnataka Free Laptop Scheme 2023

Karnataka Free Laptop Scheme 2023: ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಿಗಬಹುದಾ , ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರ ..

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಯೋಜನೆ 2023 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ...