WhatsApp Logo

patent-backed technology

EV Raptee: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಬೈಕ್ ಅನಾವರಣ , ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈಕ್..

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (ಇವಿ) (electric vehicles) ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ...