WhatsApp Logo

payment system

ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ , ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ.. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಧ್ರಡೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.

Aadhaar Card Biometric Update:  ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ...