WhatsApp Logo

personal documents

ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು , ಸರಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ದಾರ ..

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ...

ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ , ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ.. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಧ್ರಡೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.

Aadhaar Card Biometric Update:  ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ...