WhatsApp Logo

states.

Pradhan Mantri Free Sewing Machine Scheme: ದೇಶದ ಈ ತರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಚಿತ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ..

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಚಿತ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ...