WhatsApp Logo

diesel vehicles

MG Hector Plus Price Drop: 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ , MG ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ವಿನಾಯಿತಿ ..

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ MG ಹೆಕ್ಟರ್, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ...