WhatsApp Logo

Income Tax Act

Post Office Time Deposit Scheme: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ , ಬರೀ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ…

Post Office Time Deposit Scheme  ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ...

ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ , ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲಿಮಿಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ,

Navigating Gold Ownership Regulations:  ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವೇಕಯುತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ...

ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಶ್ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಕೇಂದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ.

Income Tax Rules for Buying Gold During Dhanteras: ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ...