Microbiologist Jobs: ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ..! ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2024

"Gadag District Microbiologist Jobs: Apply Now!"

Microbiologist Jobs ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ …

Read more