Mahindra XUV 3XO: SUV ಕ್ರೆಟಾಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಮಹಿಂದ್ರಾ ದಿಂದ ಹೊಸ ಭ್ರಮಾಸ್ತ್ರ ..! ನಡುಗಿದ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ..

"Discover Mahindra XUV 3XO: Features and Performance"

Mahindra XUV 3XO ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ SUV …

Read more