ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್.. ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ

1273
RBI Guidelines on Home Loan Interest Rate Changes: Empowering Borrowers
Image Credit to Original Source

RBI Guidelines on Home Loan Interest Rate Changes:  ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ EMI ಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು RBI ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ EMI ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ತೇಲುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು EMI ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಲಗಾರನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು, ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು 9.25% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2020 ರಲ್ಲಿ, 20-ವರ್ಷದ ಗೃಹ ಸಾಲವು 7% ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ EMI ರೂ 38,705 ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ರೂ 43 ಲಕ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ RBI ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು 26 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 10 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ಒಟ್ಟು 321 ತಿಂಗಳುಗಳು. ಇದರರ್ಥ 88.52 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಎಂದಾದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಇದು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಏರಿಳಿತದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ RBI ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಗೃಹ ಸಾಲದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ತಮ್ಮ EMI ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.