ತಂದೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗ ಏನಾದರು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಇವರಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್

460
Image Credit to Original Source

ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಯ ಕಾನೂನು ಮಾಲೀಕತ್ವವು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಮೀನು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಣನೀಯ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಮಗನು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರವೇ ಮಗನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಸರಿಯಾದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಮಗ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ತಂದೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ತಂದೆಯ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ತಂದೆಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಗ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಂದೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮಗನಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ. ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರವೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಆಸ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.