ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೂಚನೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ

148
Image Credit to Original Source

Understanding SC/ST Land Purchase Regulations: ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೇರಿರುವ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಘನ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ (SC/ST) ಒಡೆತನದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಸರ್ಕಾರವು SC/ST ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಲಾಭವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು PTCL ACT 4 ಮತ್ತು 5 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ಒಡೆತನದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಸಂಭವನೀಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತೀರಿ. ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನೂನಿನ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.